Maumaharatia

Kia ora e te whānau! Ko tēnei te haka tuatahi i tito ai au mō te rangatahi, kia akiaki tātou, kia whakahoki mahara ki te mana i tuku iho rā hei tiketike mō ō tātau mahunga. Kia ora i taku whanaunga mō ngā whakapai. 


Kāea: Rangatahi mā, tū pakari! 

Rōpū: Hī!

Kāea: Ngāi Rangatahi, ara ake!

Rōpū: Hī! Hā! Hī! Hā!

 

Kāea: Ko tō tātou kaha

Rōpū: Maumaharatia!

Kāea: Ko tō tātou mana

Rōpū: Maumaharatia!

 

Rōpū: Nō te rangatira i heke mai te iwi,

Kia mau, kia ita, ngā tāonga kōiwi!

 

Kāea: E kore rawa e wareware!

Rōpū: Āue hā!

Kāea: E kore rawa e wareware!

Rōpū: Tē taea!

 

Rōpū: Whāia te iti kahurangi, whāia te pae tāwhiti e

Mana ake te tātai tuku iho,

kia whakakaha ai Ngāi Māori e!

Hī!