I Tipu, i rea

Nau mai, haere mai e te whānau ki tāku rotarota tuatahi i te reo. Ko te kaupapa matua ko te mana o Ngāi Māori kia tipua tonutia hei aha te aituā, hei aha te mamae, aha atu rānei. He mihi hoki ki ō tātou tīpuna, me ō tātou mātua i whawhai tonu ai i ngā wā taumaha.


Nō Rangiātea i heke mai 

te kākano nei

kia tipua, kia whānuitia.

 

He pū ki raro,

he rau itiiti ki runga.

Koia tōna i te tīmatanga —

rongo noa nei

te puhi o te hau

me te tangi a te manu.

 

Huri noa i a ia te āhuatanga o Hinenuitepō

maroke rawa atu, pango rawa atu te whenua.

I ngā wā o mua, kāre he ngahere i nui ake,

tae noa ki te ahi.

 

Pōturi te ngaro, nā te pururua.

Ahakoa rā, ngaro tonu te ahi;

tana moko i muri atu, he pō ngārehu

i poko te hā. 

 

He wā korekore i ahu mai i muri.

Wehe atu ngā kararehe 

kia ora tonu ai.

Kāore te whenua i mate, kua mōhiotia,

engari tē taea te noho 

kei matea hoki.

 

I tipu ake te kākano nei 

i te pō o te ahi. 

Ki tāna pea te tipuranga 

uaua rawa ake

puta noa te pō

i pau ai te ihi o te rā.

Hokia tonutia mai ki a Tāne

kia whai hā.

 

I taua wā, nohoa ana i raro i ngā pū o mua, 

tōna ake whakapapa i rarangatia ai, whakakaha ai te tipu.

Koia nei i pakeke rā, i kore rawa i ngaro ki te pō.

 

Nāwai rā, he tōtara i tū mai rā 

kua kore kē he kākano.

He iwi rākau i hono ai ki a ia i te wao hou o Tāne,

i te wao nui o Rangiātea.

 

Whatungarongaro te pō,

toitū te mahara o te iwi tūturu e rongoa ana.

Tipu whakarangi, tipu whakararo te ngāhere,

te minenga kararehe e hoki mai ana nō tāwahi.

Pono te kite, nei rā ānō te wā tītoko.

katahi kua mōhio, 

ka ora te iwi.